Today is: 21.02.2024

About us

Odborný web ESHS (Economy - Social - Humanities - Science) je místem pro zveřejňování odborných děl (články, vědecké studie apod.) z oblasti transformace společnosti a ekonomiky v zemích střední a východní Evropy.

Všechna díla zveřejněná na tomto webu jsou podrobena oponentnímu řízení. Oponenty určí vědecká rada společnosti OHŘE MEDIA (většinou jeden odborník z České nebo Slovenské republiky) a spolupracující University of New York, zastoupená paní Danielou Simon (jeden odborník z USA).