Today is: 25.05.2024

Scientific Council publishers

Členové vědecké rady nakladatelství OHŘE MEDIA spol. s r.o.

doc. PhDr. Jaroslav Mužík, předseda

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

prof. PaeDr. Jozef Pavelka, CSc.

  • Fakulta humanitních a přírodních věd, Prešovská univerzity v Prešově

doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.

  • Metropolitní univerzita Praha

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

  • Univerzita Jana Amose Komenského Praha

doc. PaeDr. Antonín Roják, CSc.

  • VŠB Technická univerzita Ostrava

doc. PaeDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

  • Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

  • Vysoká škola hotelová Praha

PaeDr. Petr Mach, CSc.

  • Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni