Today is: 21.04.2024

Professional studies + add article

Odborný web ESHS (Economy - Social - Humanities - Science) je místem pro zveřejňování odborných děl (články, vědecké studie apod.) z oblasti transformace společnosti a ekonomiky v zemích střední a východní Evropy.

Všechna díla zveřejněná na tomto webu jsou podrobena oponentnímu řízení. Oponenty určí vědecká rada společnosti OHŘE MEDIA (většinou jeden odborník z České nebo Slovenské republiky) a spolupracující University of New York, zastoupená paní Danielou Simon (jeden odborník z USA).

DISCUSSION FORUM

ESHS

Přivítáme všechny zájemce o publikování vlastních odborných statí a recenzí na vyšlé publikace a těšíme se na Vaše příspěvky v našem diskusním fóru. Zájemci o zveřejnění nás mohou kontaktovat na mailu: urma@ohremedia.cz.

Web je recenzovaný systémem Peer Review.