Today is: 14.07.2024

P O Z V Á N K A

Vážené kolegyně a Vážení kolegové,
rádi bychom Vás jménem přípravného výboru pozvali na připravovanou mezinárodní vědeckou doktorandskou konferenci Aplikace andragogiky v různých oblastech společenského života, která se uskuteční v Praze dne 13. dubna 2016. Více informací najdete zde.

Cílem této konference bude ukázat široký záběr andragogické vědy a její možnosti při řešení společenských problémů. Je určena především pro doktorandy, jejich školitele a členy oborových rad.
Konferenci pořádá Česká andragogická společnost ve spolupráci se vzdělávací společností SEMIS spol. s r.o.
Budeme velice rádi, pokud naše pozvání přijmete a zúčastníte se uvedené konference.
Se srdečným pozdravem


                                                  
doc. Dr. Milan Beneš                                                         doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
odborný garant konference                                                 odborný garant konference
vedoucí katedry andragogiky UJAK Praha

 


doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
odborný garant konference
předseda České andragogické společnosti

 

 


MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE

Aplikace andragogiky v různých oblastech společenského života

 

13. dubna 2016 v Praze od 9 do 17 hodin

Místo konání:
Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce
konferenční místnost
Roentgenova 2, 150 30, Praha 5
www: https://www.homolka.cz/cs-CZ/zdravotnik/kongresove-centrum.html

 

Vědecký výbor konference:
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
doc. Dr. Milan Beneš
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

 


Poplatek: bez poplatku
Ubytování: řeší každý účastník individuálně
Program: bude upřesněn

 

Příspěvky budou zveřejněny v recenzovaném sborníku s ISBN.

 

Organizační výbor konference:
doc. Dr. Milan Beneš – benes.milan@ujak.cz
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. – muzik.jaroslav@ujak.cz
PhDr. Milan Demjanenko – demjanenko.milan@ujak.cz
Bc. Kristina Kocanová – kristi.kocanova@seznam.cz

 

 

 

Organizační pokyny a termíny:
Přihláška: zaslat nejpozději do konce února 2016
Abstrakt (pracovní verze): zaslat nejpozději do 6. 3. 2016
Příspěvek do sborníku: zaslat nejpozději do 13. 5. 2016

Délka jednotlivých aktivních vystoupení na konferenci bude maximálně 15 minut včetně diskuze.

Prezentace příspěvku na konferenci může být zpracována formou Powerpointové prezentace. Všechny aktivní prezentující žádáme, aby svou Powerpointovou prezentaci odevzdali na USB při registraci.

Příspěvky ve sborníku (původní vědecké, výzkumné, analyticko-teoretické stati nebo přehledové studie) budou v rozsahu cca 8-12 normostran.