Today is: 25.05.2024

P R O G R A M

 

 

 

jhj jk Česká andragogická společnost ve spolupráci se vzdělávací společností SEMIS spol. s r.o.

 

 

Aplikace andragogiky v různých oblastech společenského života
KONFERECE

PRAHA
13. dubna 2016

PROGRAM

 

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCE
doc. Dr. Milan Beneš
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
doc. Dr. Milan Beneš
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.


PROGRAM KONFERENCE

Aplikace andragogiky v různých oblastech společenského života
13. dubna 2016

 

9.00 - 10.00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10.00 - 10.10 ZAHÁJENÍ KONFERENCE

10.10 - 10.30
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
K současnému pojetí didaktiky resp. didaktiky dospělých

10.30 - 13.00 – dopolední program
Mgr. Barbora Vaněk
Medzigeneračné učenie v súčasnej andragogike

Mgr. Barbora Bírešová
Opodstatnenosť interkultúrnej komunikácie vo vzdelávaní dospelých imigrantov

PhDr. Oswald Schorm
Koučování jako nástroj edukace a managementu v podnikovém prostředí

PaedDr. Ing. Jan Zelinka
Dílčí výsledky studentského grantu UJAK Praha SGS 412/2015/15 na téma „Analýza současného stavu vzdělávání dospělých pro ochranu obyvatelstva ČR jako jednoho z pilířů zajištění Systému bezpečnosti obyvatelstva České republiky“

Mgr. Miroslav Špadrna
Učitelé jsou také jen lidé

Mgr. Viktória Pančíková
Adaptačné vzdelávanie začínajúcich učiteľov

PhDr. Marie Farková, Ph.D.
Analýza možností a příležitostí ke vzdělávání u adolescentů s mentálním postižením v dětských domovech

Mgr. Josef Novotný
Andragogická práce s lidmi trpícími syndromem demence

Ing. Petra Benešová
Pracovní a osobní kompetence jako klíčové prvky ve vzdělávání zdravotních sester

13.00 - 14.00 OBĚD

14.00 - 15:15 – odpolední program
Ing. Jaroslava Kočová
Možnosti zájmového vzdělávání specifické sociální skupiny seniorů jako faktoru kvality života v okrese Benešov v rámci Středočeského kraje

Mgr. Michaela Sládkayová
Systémové východiská občianskeho vzdelávania dospelých

Mgr. Peter Maľa
Legislatívne zmeny vo vzdelávaní mediátorov v Slovenskej republike

PhDr. Hana Vavříková
Proseniorská edukace jako nástroj prevence ageismu a překonávání sociálních stereotypů o stárnutí a stáří

PhDr. Ing. Ivan Bertl, doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.
Možnosti rozvoje finanční gramotnosti v andragogickém kontextu celoživotního učení

Ing. Jindřich Kolek, MBA
Motivace učitelů středních škol k dalšímu vzdělávání

PhDr. Jan Veselý, MBA
Vzdělávací informace jako součást marketingové a komunikační strategie firmy


15:15 - 15.30 ZAKONČENÍ KONFERENCE


ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE
doc. Dr. Milan Beneš
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
PhDr. Bohumír Fiala
PhDr. Milan Demjanenko
Bc. Kristina Kocanová