Today is: 14.07.2024

Vývoj a transformace Škoda Auto k agilní a znalostní společnosti

Historický vývoj
Na začátku historických dat je v tu dobu pro firmu, jenž se jednou bude jmenovat Škoda auto a.s. asi nepodstatný záznam. Ve Vratislavicích nad Nisou v domě na Tanvaldské ulici č. 38 se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche, který se proslavil jako automobilový konstruktér a tvůrce vozu Volkswagen. Dům, v kterém se narodil, byl využíván i jako provozovna živnosti Ferdinandova otce Antona Porscheho, který zde měl prosperující klempířskou dílnu.
V roce 1925 se firma Laurin & Klement spojila se strojírenským podnikem ŠKODA Plzeň, dříve Škodovy závody v Plzni a dosáhla svého prvního průlomového úspěchu s vozem ŠKODA Populár. V roce 1938 začala v Německu výstavba továrny na výrobu lidových vozů ve Wolfsburgu, dnes mateřský podnik firmy Volkswagen, u jehož vzniku byl i Ferdinand Porsche.
Po válce se v rámci průběhu reorganizace a zestátnění průmyslu osamostatnila pod novým názvem Automobilové závody, národní podnik (AZNP). Po pádu komunismem centrálně řízeného hospodářství nastal návrat k historickému názvu, a tak od roku 1990 je automobilka známá jako Automobilový koncern ŠKODA a.s. a nakonec od roku 1991, po spojení s koncernem Volkswagen Group, jako ŠKODA, auto a.s., tento současný název užívá od roku 1997. Krátce po převzetí Škody koncernem VW byl členem představenstva koncernu Volkswagen vnuk Ferdinand Porscheho, Ferdinand Piëch jenž v této funkci byl v letech 1993 do 2002. A tak se protkali dva osudy vedle sebe začínajících malých firmiček na jedné straně klempířská dílna na druhé straně malý závod na výrobu bicyklů. A dnes poměrně velká část koncernu Volkswagen.
Dnešní mladoboleslavská Škoda Auto patří k nejúspěšnějším automobilkám současnosti a vůbec nejúspěšnější automobilkou celé postkomunistické Evropy. Tento prosperující příběh jednoho z lídrů současné české ekonomiky je unikátní v celé sféře postkomunistického světa, tím, že se od ostatních automobilek okolního regionu, jelikož oproti všem snahám zůstala plnohodnotnou značkou s velmi silnou pozicí na světových trzích.
Automobilka mimo navýšení produkce, rozšíření modelových řad, navíc financuje vlastní vývojovou základnu, vybudovala si k moderním technologiím a investicím k nim i silný a kvalitní lidský kapitál a v rámci svého rozvoje, vývoje založila a vlastní i svoji vlastní vysokou školu. To vše ukazuje na její samostatnou silnou pozici v rámci koncernu VW. Významným je i pro ekonomiku okolního regionu, napojení Škody na řadu domácích dodavatelů drobných komponentů, stále tak více utváří širokou základnu průmyslu jak v česku, ale dnes i částečně v okolních zemích střední Evropy.
Pokus prodávat v Americe
Škoda Auto dnes prodává své vozy, mimo Evropu také v Asii, Africe, ale i v Austrálii. Doposud, ale chybí na trhu v USA a celý severoamerický kontinent, kam vedení Škody přímo mířilo v roce 2016 i marketinkovým záměrem.
Dnes už málokdo ví o tom, že první pokusy ve větším počtu prodat škodovky v USA proběhl v 50. a 60. letech minulého století, kdy se do USA dostaly dva modely, Felicia a tehdejší Octavia. Samozřejmě žádný velký trhák z toho nebyl a po pár letech se značka z amerického trhu stáhla. Amerika je specifickým trhem velkých vozů, není tedy se moc nad stažením vozů divit, navíc v tehdejší době na amerických silnicích byli v kurzu velké osmiválcové vozy, na trh přišla Corvette a v rychlém sledu další podobné vozy“.
Benzin byl v tu dobu za velmi nízkou cenu a doposud neznámá značka odněkud z východní totalitní Evropy prakticky neměla šanci. Co mohla nabídnout, o něco nižší cenu, anemické motory a na severní Ameriku poměrně malé rozměry, které spolu s kolísající kvalitou výroby a servisu odradily i ten malý počet zájemců. Sice o trochu lepší prodejní situace nastala o pár let v Kanadě, kde byla v nabídce Škoda 120, a to dokonce v „luxusní“ exportní verzi. A v osmdesátých letech byla na tamním trhu vývozní Škoda 130, ale i tyto modely trápil celkový nedostatek zájemců o koupi a věčné technické problémy. Mizerná kvalita, špatná pověst a nedostatečná pestrost nabídky modelů. A tak se Škoda stáhla z celého amerického kontinentu a vyhlídky na návrat z dlouhodobého a i současného nevypadají dobře.
Nabídka české značky je po celou svojí historii až do současnosti poněkud specifická. Cílí hlavně na rodinu a její potřeby a s ní vyplívající logickou praktičnost. A nejprodávanější modely, kterými jsou dnes Octavia a Fabia, patří v USA do kategorií, které jsou prakticky neprodejné. Do nedávna populární kombíky, jimiž boleslavská disponuje v modelu Superb a Octavia jsou dnes vytlačovány trendovými SUV a crossovery a díky nízkým cenám benzinu  se tak do popředí dostávají i tradiční obrovské pickupy.
Ale severoamerický trh je obrovskou příležitostí a není možno jej přehlížet. Škoda v současnosti dodává přibližné na padesát procent světového trhu a na druhé straně Severní Amerika tvoří čtvrtinu světového trhu s automobily. Ve hře je tedy možný nárůst, což představuje právě vstup na tamní trh, který je možná potřebný pro rozvoj a budoucnost mladoboleslavské automobilky a možností překročit díky své SUV ofenzívě stín svého současného německého vlastníka s možností pomoct koncernu VW na severoamerickém trhu.
Sametová revoluce, politické změny a bod zlomu
Nejistota, zlom, krok do neznáma, tvrdá podnikatelská realita, konkurenční boj, změna ekonomického systému a hlavně otevření trhu s možnosti koupě vozů ze západu včetně nově vzniklého fenoménu, kterým byl trh s ojetými automobily. Tak přišel pro českou automobilku konec roku 1989, který přinesl sametovou revoluci a konec socialistického zřízení. S pádem totalitního režimu a náběhem vozu Favorit do výroby společně se změnou řízení podniku přicházejí nové technologie, nové procesy, nové metody a přístupy.
Ačkoliv v prvních porevolučních letech, byla stále Škoda státní podnik, docházely finanční prostředky na vlastní a produktový rozvoj, ale i udržení velmi stárnoucích finálních produktů. Klesající prodej a produkce dostala podnik do nejkritičtějšího bodu jeho historie, dnes s ohledem času se dá říci bodu zlomu. Bylo více nežli jasné že udržet škodovku bez vstupu zahraničního vlastníka, bylo prakticky nemožné.
Vedení automobilky a politici intenzivně hledali vhodného zahraničního partnera, tehdejší vláda pod vedením Petra Pitharta dne 9. prosince 1990 rozhodla, že se tím nejvhodnějším partnerem stane německý, světově velmi úspěšný koncern Volkswagen. Přitom zájem, byl veliký mezi 22 zájemců, patřily i takové společnosti, jako jsou BMW, Fiat, General Motors a druhým velkým zájemcem, řečeno ve sportovní terminologií finalistou byl Renault.
Tak se Škoda Auto se stala definitivně součástí koncernu Volkswagen, která tak svůj kritický zlomový bod nejenže přežila, ale odrazila se od něj. Odrazila se tak že jste stala plnohodnotným členem rodiny automobilek koncernu VW a daří se jí na tolik, že vlastní produkci přesáhla hranici milionu vyrobených aut ročně, podniká na velkých světových trzích, a vyrobí v několika státech světa a dokonce i v Indii a Číně.
Profesní podnikové vzdělávání a kvalifikační rozvoj
Automobilka si ve své více jak 120 leté historii prošla mnoha pojetím řízení a mnoha náhledy na profesní vzdělávání, kdy po celou svou historii jak v bývalém Československu, tak i v České republice vždy kladla důraz na interní firemní profesní vzdělávání.
V době vzniku a prvních let života firmy Laurin a Klement se společnost dostávala do vývojové etapy v průmyslovém dění jenž se vyznačovala růstem produktivity, vyráběly se jednoduché dílce a profesní vzdělávání se provádí přímo na pracovišti bez teorie, přímo praxí, transparentním převedením a předáním zkušeností. Prakticky neexistovali žádné návody k technologiím a profesní vzdělávání a kvalifikace probíhala přímo na pracovišti v časovém rámci několika minut až hodin. A to z důvodu jednoduchých a časově velmi krátkých výrobních operací. Prakticky se jednalo o jednoduchou metodu: podívej se – vyzkoušej – a pracuj. Z pohledu řízení podniku se jednalo o klasickou teorii managementu mechanistického pojetí řízení organizace.
S nástupem industriální společnosti ve dvacátých letech dvacátého století se už do povědomí a do praktického dění firem dostává vědecké řízení, jenž mělo dosáhnout zvýšení efektivity práce. Toto řízení je založeno na přesných technologických postupech, výkonové normě a popisech pracovních činností. Všichni zaměstnanci, tak byli na vědeckých základech trénováni a rozvíjeni oproti dosavadní volnosti a neřízenosti, kdy se v oboru zdokonalovali sami. Přesněji řečeno stanovením denního úkolu, kdy dělník ví, co, kolik a jak má dělat. Jednalo se o organistické pojetí managementu zaměřené na humanistické přístupy. Ty se však v automobilce radikálně změnily po roce 1948, kdy podnikové vzdělávání podléhá na dlouhé roky normalizačnímu řízení.
Výrobní technologie od 20 do 60 let představovali jednoduché konvenční stroje a první jednoduché NC stroje, většinou jednoúčelové a jednoduché mechanické poloautomaty v sériové výrobě s vysokým počtem obsluhujících zaměstnanců a v kusové výrobě se stále z ekonomických důvodů jednalo klasické konvenční stroje manuálně obsluhované jedním zaměstnancem na pracovní směnu. Kvalifikace zaměstnanců probíhala krátkým zaškolením dle manuálu k zařízení a praktickým názorným předvedením činností a úkonů pro zvládnutí požadované výrobní operace a to většinou přímo na pracovišti, přímo u technologie a několikadenním ověřením ovládání technologie přímo v praxi. Učiliště vzniklo v české automobilce jako samostatná instituce profesního vzdělávání již v r. 1927. Zde se připravují na svojí profesi nový mladí uchazeči a až do pádu totality jsou umisťováni stoprocentně v provozech mateřského podniku.
Nástupem zaváděním procesů a procesního řízení na principu integrace v polovině osmdesátých let začala i škodovka fungovat v nástinech prvních znalostních společností v systémovém přístupu managementu. I profesní vzdělávání je k tomuto vyvíjeno a drží se přesných procesů na pracovišti, přesně stanovené činnosti, která je popsaná v popisu práce profese, výcviku a zácviku. Pokud je nastaveno k nově technologii tak rekvalifikaci ve formě vzdělávací akce a zaškolení přímo na pracovišti.
Profesní, podnikové nebo firemní vzdělávání po revoluci v roce 1989 prodělalo velmi rozmanitou cestu se zajímavým vývojem. Hlavním bodem v porevoluční době je oproštění se od centrálního řízení státem, oproštění se od idealistických názorů a směřuje k specifikaci a odbornosti v různých profesích nebo jejich skupinách. Odborné kompetence představující dnešní požadavky na profil zaměstnance a to dnes již prakticky na všechny zaměstnance ukazují na samotný vývoj automobilky od roku 1989.
V současnosti se podnikové vzdělávání ubírá směrem rozvíjení profesního potenciálu a schopnosti všech kategorií pracovníků podniku. Vznikají tak předpoklady pro osvojení nových znalostí, formování dovedností a vznik nových pracovních návyků. Znalosti dávají na otázku co dělat, a dají se naučit. Dovednosti odpovídají na otázku, jak to dělat, a dají se natrénovat. Návyky lze vytvořit propojením znalostí a dovedností a opakováním profesních činností a pracovních postupů.
Nové technologie, nové procese, měnící se potřeby zákazníků, výzvy nových trhů, stagnace zavedených trhů a v kruzích periodicky se vracející hospodářské a politické krize přinášející rizika, které přinášejí nároky na každého zaměstnance od představenstva až po posledního dělníka. V tomto smyslu je nutno měnit i profesní vzdělávání a strategie řízení i pojetí managementu. Klíčem k úspěchu pro společnost dneška není její velikost, ale rychlost, pohotovost a schopnost okamžitého přizpůsobení se všem změnám v celém spektru aktivit týkající se společnosti.
Lidské zdroje vedou k odbornosti
Z hlediska lidských zdrojů jsou prioritou české automobilky oblasti, v kterých je možné rozšiřování variability zaměstnanců zaškolení výrobního pracovníka tak, aby dokázal pracovat na jakémkoli místě v rámci svého týmu nebo operace a stal se odborníkem nebo specialistou na svém úseku. Proto je dnes už při samotném náboru nového lidského kapitálu a výběru nového zaměstnance nutno více dbát nejen na jeho samotnou odbornost a způsobilost, ale i na osobnostní vlastnosti jedince a to ve směru potenciálu osobního rozvoje.
Organizace jako je Škoda auto a.s., která pravidelně plánuje možnosti následného rozvoje kvalifikace a způsobilosti svých zaměstnanců, nebo plánuje přesun zaměstnanců na jinou pracovní funkci s vyššími nároky na jejich způsobilost, jenž jsou předpokládány v blízké budoucnosti. Společnost již dnes musí předpokládat, že nastanou zásadní změny kvalifikačních a vzdělávacích požadavků na odbornou způsobilost zaměstnance. Proti tomu je dnešní mobilita mladých lidí, přizpůsobivost k prostředí, pracovní době, vývoj technologií a přichází na řadu osobní fluktuace, ale i stárnutí zkušeného kompetentního personálu.
Do práce s lidskými zdroji a do kvalifikačního rozvoje se v tak velkých organizacích jakou Škoda auto a.s. beze sporu je se dostává v posledních pár letech nový prvek, a tím je založení firemní znalostní Akademie na rozvoj odborností v jednotlivých profesích. Strategií a cílem firmy je zakládat postupně akademie v jednotlivých odborných oblastech tak, aby mohla být nastavena základna pro komplexní rozvoj kompetencí zaměstnanců a jasně tak cílit na jejich odbornost. Vytvořit tak fungující systém pro cílený rozvoj a vzdělávání zaměstnanců na základě standardizovaných kompetenčních profilů a na posílení odbornosti prostřednictvím identifikace expertů v dané oblasti a na předávání jejich odborných znalostí. Filozofií a významem zakládání akademií je přizpůsobení podnikového vzdělávání současným podmínkám kdy se ukazuje, že nejlepšími lektory jsou přímo zaměstnanci firmy, kteří nejlépe vědí, co jejich profese potřebuje.
Stále vice se zdůrazňuje význam učení člověka v širším slova smyslu. Učení se stává součásti rozvoje jedince, součásti jeho pracovního a společenského zapojení. Společnost Škoda auto a.s. klade v současnosti velký důraz na dlouhodobou stabilizaci kvalifikovaných zaměstnanců ve své společnosti. Osvědčenou praxí se stává jistota trvalého zaměstnání, vyvážený vztah profesního a soukromého života, ochrana zdraví při práci a podpora všech skupin zaměstnanců v souladu se současnými trendy, kdy je stále důležitější udržení klíčových zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že se snižují dostupné zdroje a každý zaměstnavatel usiluje o tytéž lidi.
Současnost Škody auto a.s. a výhledy do budoucnosti
V současnosti se škodovka vyhřívá na výsluní všech značek koncernu Volkswagen, po problémech po vstupu do koncernu na začátku devadesátých let a krizích na začátku třetího tisíciletí.
Škoda auto a.s. popáté za sebou dosáhla nového prodejního rekordu. Celosvětové dodávky vozů zákazníkům české automobilky v roce 2018 vzrostly o 4,4 %. Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier říká: „V roce 2018 jsme našim zákazníkům opět dodali více vozů než kdykoli předtím. Ukazuje se, že naše Strategie 2025 zabírá, produktová ofenzíva ukazuje celosvětově svou sílu. ŠKODA roste trvale a řízeně, přestože rok 2018 připravil celému automobilovému odvětví mnohé výzvy. V roce 2019 v produktové ofenzívě budeme důsledně pokračovat novými modely. Současně v letošním roce zahájením výroby našeho prvního čistě elektricky poháněného automobilu vstoupí značka ŠKODA do éry elektromobility a to je naprosto výjimečný moment v 124leté historii našeho podniku.“
Škoda je dnes v tuzemsku, ale i ve světě přijímána velmi pozitivně, a vnímají jí jako rozvíjející se firmu. Škoda se na budoucnost, připravuje pomocí firemní strategie 2025, mezi jejíž nejdůležitější aspekty patří například elektromobilita a rozšiřování modelové nabídky. Spolu s dalšími důležitými oblastmi jsou digitalizace produktů a procesů, vstup na nové trhy a rozšiřování klasické výroby automobilů o mnoho dalších služeb, souvisejících s mobilitou.
Dnešní Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v Česku a v nich je zaměstnáno zhruba 33 000 lidí, přes 20 000 z nich pracuje v Mladé Boleslavi. Své auta vyrábí a produkuje mimo jiné také v Číně, Rusku, na Slovensku a i v Indii, na Ukrajině a v Kazachstánu. V roce 2018 dodala Škoda Auto zákazníkům 1 253 700 vozů aut, což představuje pátý rok po sobě přes milion vyrobených vozů.
Inovativní, znalostní a agilní organizace
Pokud chceme současnou firmu Škoda auto a.s. charakterizovat v jedné větě. Jedná se o moderní znalostní organizaci nastavenou inovovat v každém svém procesu, firmu, jenž sleduje moderní trendy, celosvětový vývoj trhu i technologie a to vše směřující k uspokojení zákazníka a udržení a posílení pozice na trhu s aplikací vlastních znalostí. Dnes nestačí totiž mít jen jasnou vizi a strategii podniku, ale je také potřeba dokázat ji objasnit, komunikovat ji a získat pro její naplnění celý podnik. Má-li být strategie úspěšná, musí být dobře pochopena a propojena s cíli všech částí podniku až po každého jednotlivce.
Proinovativní náladu a kulturu nastolila automobilka aplikováním své firemní strategie až do roku 2025, nastavuje vše tak aby vedle inovativního myšlení, které implementovala postupně aplikace inovací v oblastech digitalizace, robotizace a autonomní výroby do svých procesů. Z praktického hlediska se jedná o informovanost s možností zpětné vazby se zapojením toho největšího počtu vlastních zaměstnanců. Pokud je pak použita opakovaně zpětná vazba k změně jedné technologie je využita získaná znalost a společně s kvalifikačním rozvojem zaměstnanců dělá ze Škodovky znalostní organizaci směřující k agilitě.
Agilita je velmi zajímavá vývojová tendence, kdy samy jednotlivé podniky a společnosti nemohou reagovat na změny dnes působící na ně ze všech ovlivňujících směrů a opustit tak jen párkrát do roka a stále se držet dlouhodobě nastaveného strategického směru. K udržení nastaveného tempa společně s rychlým rozvojem a změnami včetně nových potřeb zákazníků, musí se použít agilní přístupy. Agilní řízení podniku představuje takové řízení, jenž se vyznačuje připraveností a schopností rychlé reakce s vynalézavým a přizpůsobivým přístupem. Jeho principem je efektivně držet krok s dobou a udržet stabilitu v podnikovém řízení.
Tento nový prvek ve firemním prostředí a řízení organizace, představuje průbojný, horlivý, novátorský, příkladný, pracovitý, aktivní, čilý, snaživý přístup. Agilitu se škodovka snaží implementovat tak, aby se stala pevnou součástí její firemní kultury, a zabudovává jí i do každodenního vedení lidí a personální práce manažera. Cílem je tak podporovat zaměstnance v těchto činnostech. Tak aby docházelo k posílení samotné agility jednotlivců a tím i celé firmy a zároveň umožnilo její další rozvoj pro budoucí roky.
Škoda auto je v současnosti průbojná, pracovitá, příkladná, novátorská, aktivní, horlivá což znamená, že je agilní organizací, ale do jaké míry tyto přívlastky splní, ukáže její brzká budoucnost.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
THORNE, Kaye a Andy PELLANT. Rozvíjíme a motivujeme zaměstnance: výběr, trénink a podpora rozvoje nejlepších. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-802-5116-890.
MUŽÍK, Jaroslav. Edukace řídících dovedností: people management. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-341-6.
MUŽÍK, Jaroslav. Androdidaktika. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. Lidské zdroje. ISBN 80-7357-045-9.
VODÁK, Jozef a Alžběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada, 2007. Manažer. ISBN 978-80-247-1904-7.
Firemní noviny ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA MOBIL
Archív firemních novin ASNP Ventil
Bulletin Nářaďovny ŠKODA AUTO a.s. INSTRUMENT
Internetové zdroje
MUŽÍK, J. VZNIK A VÝVOJ TEORIE DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH [online]. [cit. 2017-12-18]. Dostupné z: Http://www. jaroslavmuzik.cz/files…-dalsiho-profesniho-vzdelavani-dospelych.doc
Zdroj: https://ekonomika.idnes.cz/skoda-auto-lakovna-investice-mlada-boleslav-fzg-/ekonomika.aspx?c=A171204_122143_ekonomika_pas
Zdroj: https://www.penize.cz/ekonomika/201379-dobre-prodana-skodovka
Zdroj: https://auto.idnes.cz/skoda-usa-expanze-0zs-/automoto.aspx?c=A160801 101151_automoto_fdv