Today is: 21.02.2024

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc.: ,,Vydávám novu publikaci Management pracovního výkonu"

Moje publikace Management pracovního výkonu se objeví v krátké době na trhu. Je výsledkem více než sedmileté práce a snaží se zmapovat faktory, které ovlivňují pracovní výkonnost člověka. Snažil jsem se na základě rozsáhlých odborných rešerší i na základě mezinárodních výzkumných projektů podrobit zkoumaný problém pečlivému rozboru a nalézt v něm určité kauzality. Je evidentní, že na problémy pracovní výkonnosti se nelze dívat jen normativním pohledem, ale také prizmatem zdravého rozumu. V tomto kontextu se žádoucí úroveň pracovního výkonu generuje nejen systémem disciplíny a donucení, ale je většinou výsledkem komunikačního procesu mezi manažery a pracovníky. Je symptomem současné doby, že existence a rozvoj firem, institucí a organizací je vázána na žádoucí úroveň pracovního výkonu lidí. Pracoviště každého z nás se stává místem konkurenčním a o úspěchu či neúspěchu rozhodují schopnosti každého z nás. Není proto od věci mít přehled o faktorech, které na pracovní výkon působí. Ať již jde o makroekonomické, podnikové či individuální jevy. O toto se moje práce právě snaží. Je určena všem, koho problematika pracovního výkonu zajímá ať již z jakékoliv potřeby. V České republice je po překladu práce Michaela Armstronga a práci Josefa Koubka třetí na dané téma. Publikace nebude distribuována v knihkupectvích. Zájemci si mohou publikaci Management pracovního výkonu přímo objednat u nakladatele tj. firmy OHŘE MEDIA Žatec na mailu: urma@ohremedia.cz. Cena publikace včetně poštovného a DPH je 500,- Kč. V objednávce prosím uvádějte počet kusů a adresu, na kterou budete chtít publikaci doručit. Případné dotazy rád zodpoví vydavatel Otto Urma na mailu výše či na telefonu 602 374 173.