Today is: 26.09.2020

Efektivní styl práce vysokoškolského učitele - autoři: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.; PhDr. Eva Kadaňová, Ph.D.