Today is: 19.11.2019

Efektivní styl práce vysokoškolského učitele - autoři: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.; PhDr. Eva Kadaňová, Ph.D.