Today is: 27.01.2020

Tvořivost a didaktická kompetence vysokoškolských učitelů technických předmětů - autor: doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.