Today is: 21.10.2021

Tvořivost a didaktická kompetence vysokoškolských učitelů technických předmětů - autor: doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.