Today is: 23.07.2018

Tvořivost a didaktická kompetence vysokoškolských učitelů technických předmětů - autor: doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.