Today is: 29.09.2022

Tvořivost a didaktická kompetence vysokoškolských učitelů technických předmětů - autor: doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.