Today is: 22.09.2019

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová