Today is: 08.12.2023

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová