Today is: 21.07.2019

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová