Today is: 27.01.2020

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová