Today is: 27.05.2019

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová