Today is: 24.09.2018

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová