Today is: 21.10.2021

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová