Today is: 14.07.2024

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová