Today is: 24.03.2019

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová