Today is: 11.12.2018

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová