Today is: 26.09.2020

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová