Today is: 03.04.2020

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová