Today is: 27.07.2021

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová