Today is: 29.05.2023

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová