Today is: 29.09.2022

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová