Today is: 18.01.2021

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová