Today is: 03.07.2020

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová