Today is: 23.07.2018

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová