Today is: 19.11.2019

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová