Today is: 21.04.2024

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová