Today is: 06.02.2023

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová