Today is: 22.05.2018

Znalostní společnost a problémy personálního řízení - autor: PhDr. Monika Kratochvílová