Today is: 21.04.2024

DISCUSSION FORUM

04.03.2024 12:36 | ESHS

Předseda vědecké rady nakladatelů Ohře Media docent Jaroslav Mužík předložil k zveřejnění materiál, představující výstup z projektu specifického vysokoškolského výzkumu, který proběhl na dnes již zaniklé Univerzitě Jana Amose Komenského v letech 2020 – 2022.

01.01.2024 12:41 | ESHS

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, CSc., DrSc.

<< <   1   > >>